isum_logo
peopels


I ja sam siguran na internetu


Facebook dežurstvo


Online bonton


Djeca, tinejdžeri i odrasli sve više vremena provode na internetu, koji se u današnjem društvu nametnuo kao neizostavan dio života. Neprestan razvoj medijskih platformi i njegovih korisnika povećava rizik posjećivanja i pregledavanja neprimjerenih web-stranica ili fotografija, otvara mogućnosti za laku povredu privatnosti i vršenje cyberbullyinga.

Pod elektroničkim nasiljem (engl. cyberbullying) podrazumijevamo svaku komunikacijsku aktivnost putem interneta (kroz uporabu e-mailova, web-stranica, blogova i sl.), videa ili mobilnih telefona, koja služi kako bi se nekoga ponizilo, zadirkivalo, prijetilo mu se ili ga se teroriziralo na neki drugi način. Cilj je povrijediti, uznemiriti ili na bilo koji drugi način naštetiti osobi, bilo u obliku tekstualnih ili video poruka, fotografija, poziva ili neugodnih komentara. Smatramo kako je važno djeci i mladima pružiti informacije o oblicima cyberbullyinga, kao i o izvorima pomoći.

Konstantnim pristupom Internetu i neprestanim korištenjem istog povećava se rizik od anonimnih prijetnji, zlostavljanja i maltretiranja na online platformi. Ovim projektom pod imenom „I ja sam siguran na internetu“ pružiti će se mladima informacije o elektroničkom nasilju kroz online bonton i putem „Facebook dežurstva“. Projektom će se kroz jedan od modula radionica utjecati i na roditelje koji su sastavni dio kako problema cyberbullinga, tako i rješenja.

U današnje vrijeme se svi služe internetom koji je postao sastavni dio svakodnevnog života. Danas je potreban svima zbog mnogih prednosti koje pruža, te je neophodan izvor informacija i zabave. Internet postaje stil života i na taj način se mladi sve više druže, zabavljaju, igraju, uče i provode slobodno vrijeme. No, svi bismo trebali biti svjesni i opasnosti koje su s njim povezane. Mnogi mladi koriste internet bez ikakvog nadzora i često ne shvaćaju opasnosti modernih oblika komunikacije.

Cilj projekta:

Glavni cilj ovog projekta je prevenirati elektroničko nasilja nad i među mladima, utjecati na smanjene cyberbullinga,a sve to zahvaljujući kvalitetnoj edukaciji mladih i roditelja.

Izradom online bontona i uvođenjem “Facebook dežurstva” približiti ćemo velikom broju korisnika informacije i savjete kroz njima najinteresantnij i najpristupačniji medij.

Dugoročno, vjerujemo da će se elektroničko nasilje među mladima smanji te da će projekt uvelike utjecati na krajnje korisnike, tj. na roditelje, članove obitelji, odgajatelje, učitelje i cjelokupnu lokalnu zajednicu time što će se osjećati sigurnije jer će im djeca znati ispravno koristiti internet, znat će pretraživati sadržaje na internetu i izbjegavati negativne i neprimjerene sadržaje; te svojim ponašanjem neće vršti nasilje nad drugim vršnjacima te time izravno štitimo mlade u zajednici.